Tag: #การออกแบบ
5 ของขวัญปีใหม่ ที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษตลอดปี

5 ไอเดียของขวัญปีใหม่ ที่อาจได้เน้นมูลค่าด้านราคา แต่เป็นสารพัดของกุ๊กกิ๊กที่จะมาเติมสีสันให้กับวันธรรมดาของปี ตลอดจนทำให้วันที่เหี่ยวเฉากลายเป็นวันที่ดีขึ้นได้

Urban Ally พื้นที่เรียนรู้เมือง ที่ชวนสร้างบ้านแปลงเมืองให้เป็นมิตรและยั่งยืน

Urban Ally แพลตฟอร์มการเรียนรู้เมืองมุมมองใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เชื่อมโยงกับเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอก เพื่อให้เกิดบทสนทนาในประเด็นใหม่ ๆ ที่นำไปสู่การออกแบบเมืองหรือพื้นที่ทางสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น

5 งานดีไซน์ ออกแบบให้มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับ โควิด-19 อย่างปลอดภัย

5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อหาทางออกให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับวิกฤติการระบาดของโควิด-19 อย่างปลอดภัย ตอบสนองทั้งในแง่ฟังก์ชันการใช้งานและรูปแบบความงาม ให้ทุกชีวิตยังคงเดินหน้าต่อได้อย่างไม่หยุดชะงัก

FAILED IT! เพราะผิดพลาดจึงสร้างสรรค์ หนังสือรวมความผิดพลาดทุกประการที่ทำให้เฟลแล้วเฟลอีก

FAILED IT! เฟลอีก คือ หนังสือขนาดกะทัดรัดเล่มบางที่จะพาคนอ่านไปดูกรณีศึกษาความผิดพลาดของกระบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ จนได้ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นและน่าสนใจกว่าเดิม โดย อีริก เคสเซลส์ นักเขียนที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานครีเอทีฟกว่า 25 ปีที่จะพาไปสำรวจงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด