VDO
หมอศิลปะ “ขวัญจิต เลิศศิริ” มากกว่านักอนุรักษ์ คือผู้ซ่อมแซมประวัติศาสตร์

Meet the Master พาไปรู้จักมาสเตอร์ผู้อยู่เบื้องหลังงานอนุรักษ์มาร่วม 30 ปี ขวัญจิต เลิศศิริ หมอศิลปะผู้ทำหน้าที่อนุรักษ์ซ่อมแซมตั้งแต่งานจิตรกรรม ภาพวาด ไปจนถึงโบราณวัตถุ

เปิดประตูหอจดหมายเหตุฯ อังคาร กัลยาณพงศ์

เปิดประตู หอจดหมายเหตุและผลงานของ อังคาร กัลยาณพงศ์ (Art and Archives of Angkarn Kallayanapong) สถานที่ที่เคยเป็นที่พำนักและสร้างสรรค์กวีนิพนธ์และผลงานจิตรกรรมมากมายของ ท่านอังคาร

นักเล่นเครื่องโต๊ะ ศาสตร์แห่งการอวด ที่สุดของนักสะสม

นักเล่นเครื่องโต๊ะ ศาสตร์แห่งการอวดที่มีมาแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 การเล่นของสะสมหนึ่งเดียวในไทยที่มีพระราชบัญญัติออกมาสำหรับควบคุมการตรวจตัดสิน

เบื้องหลังการออกแบบ แสตมป์ บันทึกประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญของโลก

เปิดเบื้องหลังงานออกแบบแสตมป์ “ศิลป์ทรัพย์” ที่นักสะสมทั่วโลกยังคงต้องการ แม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคที่ผู้คนไม่นิยมส่งจดหมายติดแสตมป์แล้วก็ตาม

อัพเดตประเด็น Food Security ในโรงเรียนห่างไกลในไทย ที่พวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยเหลือได้

ทราบหรือไม่ว่าเด็กไทยกำลังประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ การเติบโต ทั้งโอกาสในการทำตามฝัน และด้วยปัญหาด้านโภชนาการของเด็กไทยที่เป็นเรื่องเร่งด่วน โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ จึงเกิดขึ้น กับภารกิจสนับสนุนทั้งด้านความรู้และงบประมาณให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

ตามหา ช่างตีเหล็กโบราณ เอกลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งบ้านเมืองเพีย

Meet the Master พาออกเดินทางไปตามหา Master ด้านต่างๆ เริ่มต้นด้วย “ช่างตีเหล็กโบราณ” เอกลักษณ์งานช่างและภูมิปัญญาแห่งบ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ตอนนี้ได้รับการสืบสานฟื้นกลับมาโดยคนรุ่นใหม่ลูกหลานเมืองเพีย

ถอดแนวคิดความกรีน Malibarn ร้านดอกไม้สายอีโค่ ที่เปิดโลกพฤกษศาสตร์

Malibarn : eco florist & herbarium ร้านดอกไม้ที่เป็นมิตรและใจดีกับธรรมชาติ แต่นอกจากการเป็นร้านดอกไม้ที่นี่เหมือนยกพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์ขนาดย่อมมาไว้ในร้าน เพราะ มะลิ-กมลรัตน์ ชยามฤต หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเชื่อว่า “พฤกษศาสตร์” คือศาสตร์เพื่อการเข้าใจชีวิต หากลูกค้าได้เข้าใจหัวใจของพฤกษศาสตร์ผ่านร้านดอกไม้ ก็น่าจะช่วยให้เกิดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ไม่มากก็น้อย

สำรวจ “ห้องอนุรักษ์บานไม้ประดับมุก”

เปิดประตูชมเบื้องหลังการทำงานอนุรักษ์อย่างละเอียดภายใน ห้องอนุรักษ์บานไม้ประดับมุก ศิลปะชั้นสูงของญี่ปุ่น อายุกว่า 150 ปี ในวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์ ภายในมีการออกแบบพื้นที่สำหรับงานอนุรักษ์ทั้งในส่วนของวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

Green Route, Good Energy เที่ยวคาร์บอนน้อย แต่รักษ์ (โลก) มาก

Sarakadee Lite พาไปรู้จักและเกี่ยวแรงบันดาลใจจาก 3 คนที่กระโดดเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีปลายทางสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และการสร้างชุมชนเกษตรปลอดสารเคมี ซึ่งพวกเขาเห็นตรงกันว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเกิดขึ้นได้ ขอเพียงอย่างเดียวให้ทุกคนได้เริ่มต้นลงมือทำ