Tag: คณิตศาสตร์
ความเชื่อ ความหมาย และสัญญาณเตือนที่ซ่อนอยู่ใน เลข 23

เลข 23 ไม่ใช่เพียงตัวเลขบอกจำนวนหรือลำดับทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่โลกนี้ยังมีศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขและความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขอีกมากมาย การให้ความหมายต่อตัวเลขนี้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่โบราณ โดยเชื่อว่าทุกตัวเลขมีบอกความหมายและสามารถสื่อถึงสรรพสิ่งบนโลกนี้ได้หมด รวมทั้งเลข 23 ด้วย

โชคดี และ อาถรรพ์ ที่ถูกซ่อนไว้ในชุดตัวเลข 666

ทราบหรือไม่ว่าตัวเลขไม่ใช่แค่สิ่งบอกลำดับหรือจำนวน ทว่ายังถูกผูกโยงเข้ากับความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับตัวเลขชุด 666