Tag: ค่ายมวย
หมูปิ้งอร่อยจุงเบย ค่ายมวยชื่อน่ารักที่เป็นมากกว่าค่ายมวย

หมูปิ้งอร่อยจุงเบย ค่ายมวยที่ไม่ได้มีแค่ชื่อที่น่ารักเพียงอย่างเดียว แต่เน้นสร้างอาชีพ สร้างสังคมให้นักมวยในสังกัดด้วย โดยสิ่งแรกที่ เก่ง พลังวิมุต มองในตัวนักมวยของเขาไม่ใช่ความเก่งแต่คือใจ