Tag: จักรยาน
ฟิล์ม พิชเญศ ชายในสูทน้ำเงินที่พักงาน ปั่นจักรยาน เที่ยวไทยในหนึ่งปี

ฟิล์ม-พิชเญศ ใจทหาร เจ้าของเพจ The Way I Bike ชายสูทน้ำเงินผู้ตัดสินใจออกจากวิถีประจำวันด้วยการให้เวลาตัวเองหนึ่งปี พักงานแล้วออกไปปั่นจักรยานเที่ยวให้ทั่วเมืองไทย ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดจากเรื่องราวการปั่นรอบโลกที่เขาเคยอ่าน แต่สิ่งสำคัญกว่าการอ่านหาแรงบันดาลใจคือการที่เขาตัดสินใจว่า จะลงมือทำหรือไม่ทำ