Tag: จัดบ้าน
สะสางบ้านฉบับมาริเอะ มินิมัลลิสต์ และการจัดบ้านราวกับจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป

การสำรวจและจัดระเบียบสิ่งของภายในบ้าน นอกจากจะช่วยทำให้บ้านดูสะอาดตาน่าอยู่ขึ้นแล้ว ทฤษฎีคมมาริ หลักมินิมัลลิสต์ และศิลปะอันอ่อนโยนในการจัดบ้านราวกับคุณจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป ต่างมีหัวใจสำคัญที่ตรงกันคือ การให้คุณค่าของสิ่งของที่เรามี