Tag: ดาวอังคาร
6 และ 14 ตุลาคม พบปรากฏการณ์สำคัญของ ดาวอังคาร

6 ตุลาคม 2563 ห้ามพลาด ปรากฏการณ์ ดาวอังคารใกล้โลก 14 ตุลาคม 2563 ดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ หมายความว่า ดวงอาทิตย์ โลก และดาวอังคาร จะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน