Tag: ตุ๊กตา
บาร์บี้ หญิงสาวผู้มุ่งมั่นส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมในสังคม

วันที่ 9 มีนาคม ตรงกับวันเกิด ตุ๊กตาบาร์บี้ ตลอด 6 ทศวรรษของตุ๊กตาขวัญใจเด็กสาวทั่วโลก เธอได้ปรับเปลี่ยนรูปร่างและสีผิวให้หลากหลายขึ้น รวมถึงมีอาชีพกว่า 200 อาชีพเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงและความเท่าเทียมในสังคม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากสมาคมนักออกแบบแฟชั่นของอเมริกาให้เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่น