Tag: นวัตกรรม
Taiwan Design Power นวัตกรรมและพลังแห่งการดีไซน์ ตอบโจทย์ความยั่งยืน

Taiwan Design Power : The Future of Sustainability นิทรรศการที่รวบรวมกว่า 10 นวัตกรรมงานออกแบบส่งตรงจากไต้หวัน ทั้งหมวดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อโควิด-19 และนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อความยั่งยืน