Tag: นวัตกรรม
5 งานดีไซน์ ออกแบบให้มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับ โควิด-19 อย่างปลอดภัย

5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อหาทางออกให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับวิกฤติการระบาดของโควิด-19 อย่างปลอดภัย ตอบสนองทั้งในแง่ฟังก์ชันการใช้งานและรูปแบบความงาม ให้ทุกชีวิตยังคงเดินหน้าต่อได้อย่างไม่หยุดชะงัก

Taiwan Design Power นวัตกรรมและพลังแห่งการดีไซน์ ตอบโจทย์ความยั่งยืน

Taiwan Design Power : The Future of Sustainability นิทรรศการที่รวบรวมกว่า 10 นวัตกรรมงานออกแบบส่งตรงจากไต้หวัน ทั้งหมวดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อโควิด-19 และนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อความยั่งยืน