Tag: นางสาวไทย
อาภัสรา หงสกุล : เด็กสาวจากแดนไกลสู่จักรวาลแห่งความงาม

อาภัสรา หงสกุล ชื่อนี้ไม่ใช่เพียงนางงามจักรวาลคนแรกของไทย แต่ อาภัสรา หงสกุล ยังถูกจารึกในฐานะนางสาวไทยคนแรกจากประเทศไทยที่เข้ารวมการประกวดบนเวทีโลก นั่นก็คือ เวทีนางงามจักรวาล หรือ Miss Universe