Tag: ประติมากรรม
เดินย่านชุมชน แวะชมงานศิลปะกับ 15 ประติมากรรม Chula Arts Park

Chula Art Park หรือ สวนศิลป์จุฬา การจัดแสดงผลงานประติมากรรมถาวร 15 ชิ้นในพื้นที่ชุมชนสามย่าน-สวนหลวง โปรเจคต์พัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยมีศิลปะเป็นกลไกสำคัญ