Tag: ปราจีนบุรี
ทวาราวดี รีสอร์ท : พักกายใจในกลิ่นอายประวัติศาสตร์ทวารวดี

ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โรงแรมที่หยิบจับประวัติศาสตร์ทวารวดีในพื้นที่มาเปลี่ยนเป็นเอกลักษณ์งานดีไซน์ให้กลิ่นอายของอาณาจักรทวารวดีในอดีตซึ่งอิงกับประวัติศาสตร์โบราณสถานในพื้นที่