Tag: ผู้พิการ
Dine in the Dark ประสบการณ์กินอาหารในโลกมืดที่มีเพียงผู้พิการทางสายตาเป็นแสงนำทาง

ลืมไปได้เลยว่าคุณจะแชะและแชร์รูปอาหารสวยๆและบรรยากาศของร้าน เพราะที่ร้านอาหาร Dine in the Dark โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทคุณจะได้รับประทานอาหารในร้านที่มืดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์ และพนักงานเสิร์ฟในร้านทั้งหมดเป็นผู้พิการทางสายตา