Tag: พฤกษศาสตร์
สำรวจ พืชภูเขากึ่งอัลไพน์ ตามหาดอกไม้หายากในอ้อมกอด ดอยเชียงดาว

สำรวจ ดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกประจำปี 2021 และนับเป็นแห่งที่ 5 ในเมืองไทย ตามหาดอกไม้เฉพาะถิ่นในสังคมพืชภูเขากึ่งอัลไพน์