Tag: ภูกระดึง
ภูกระดึง ตำนานแห่งการปีนเขาที่บ่มเพาะหัวใจ “นักอนุรักษ์”

ภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย พื้นที่ป่าบนภูเขาแห่งที่ 2 ในเมืองไทย ที่ได้รับการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติแห่งที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2505 พื้นที่บ่มเพาะหัวใจนักอนุรักษ์ ที่สวยงามพอจะดึงดูดให้คนขึ้นไปรู้สึก “คุ้มค่าเหนื่อย