Tag: รถชำเปลี่ยนโลก
ศศิธร คำฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งขบวนการคน “ปากดี” และ รถชำเปลี่ยนโลก

ศศิธร คำฤทธิ์ คัดสรรเครื่องปรุงรสปลอดสารเคมีกว่า100 ชนิดจากแหล่งผลิตทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคผ่านรถกระบะสี่ล้อในนามรถชำเปลี่ยนโลก