Tag: วัดสุทัศน์
หมอศิลปะ “ขวัญจิต เลิศศิริ” ผู้มีภาพเขียนอายุกว่า 200 ปีเป็นคนไข้

เมื่อศิลปะโบราณวัตถุโดยเฉพาะงานจิตรกรรมเสื่อมสภาพ ชำรุดเสียหาย หรืออาการเข้าขั้นโคม่าเรียกว่าแทบละเอียดเป็นผุยผง ชื่อของ ขวัญจิต เลิศศิริ มักเป็นชื่อแรกๆ ที่คนในวงการศิลปะเรียกหาให้มาช่วยจ่ายยาหรือถึงขั้นผ่าตัด