Tag: หมอศิลปะ
เปิดจดหมายเหตุชีวิต อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ บรมครูผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์จิตรกรรมไทย

ธีระ วานิชธีระนนท์ แห่ง 333 Gallery ได้นำผลงานสะสมส่วนตัวที่เขาใช้เวลากว่า 8 ปีเก็บสะสมเอกสาร สมุดบันทึก สมุดสเก็ตช์ งานคัดลอกลายจิตรกรรมฝาผนัง จดหมาย หนังสือ รูปถ่าย ฟิล์มสไลด์ และข้าวของอื่นๆอีกมากมายของ เฟื้อ หริพิทักษ์ ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยและศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสต์ในเมืองไทย มาจัดแสดงในรูปแบบ Archive

หมอศิลปะ “ขวัญจิต เลิศศิริ” ผู้มีภาพเขียนอายุกว่า 200 ปีเป็นคนไข้

เมื่อศิลปะโบราณวัตถุโดยเฉพาะงานจิตรกรรมเสื่อมสภาพ ชำรุดเสียหาย หรืออาการเข้าขั้นโคม่าเรียกว่าแทบละเอียดเป็นผุยผง ชื่อของ ขวัญจิต เลิศศิริ มักเป็นชื่อแรกๆ ที่คนในวงการศิลปะเรียกหาให้มาช่วยจ่ายยาหรือถึงขั้นผ่าตัด