Tag: อัฟกานิสถาน
เสียงจาก UNHCR ถึงรัฐบาลประเทศต่างๆ หยุดผลักดันชาวอัฟกันกลับประเทศช่วงวิกฤติ

จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอัฟานิสถาน ล่าสุด UNHCR ได้ออกข้อเรียกร้องให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ หยุดการผลักดันประชาชนชาวอัฟกันที่เคยได้รับการพิจารณาว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศ กลับสู่อัฟกานิสถานในช่วงวิกฤตนี้