Tag: อาหารไทย
คุยกับเชฟมนต์เทพ แห่ง TAAN ร้านอาหารไทยที่มีวัตถุดิบเป็น “ประธาน”

ชวน เชฟเทพ-มนต์เทพ กมลศิลป์ Executive Chef ประจำห้องอาหาร TAAN (ธาน) ไปเดินตลาดชุมชน สามย่าน พร้อมบทสนทนาว่าด้วยเรื่องราวของวัตถุดิบที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของตลาดที่รับใช้ชาวชุมชนสามย่านมาช้านาน ปิดท้ายด้วยการจับจ่ายวัตถุดิบจากตลาดมาสร้างสรรค์เป็นเมนูแบบฉบับ TAAN