Tag: อาหารไทย
North ไฟน์ไดนิงอาหารเหนือสุดล้ำ เจาะลึกหัวใจวัฒนธรรมอาหารล้านนา

North นับเป็นร้านอาหารร้านแรกในกรุงเทพฯ ที่เสิร์ฟอาหารเหนือแบบโมเดิร์นในรูปแบบไฟน์ไดนิงแต่ยังคงรสชาติแบบดั้งเดิมภายใต้คอนเซ็ปต์ Gastronomy of Lanna และมุ่งเน้นยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นของภาคเหนือให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

คุยกับเชฟมนต์เทพ แห่ง TAAN ร้านอาหารไทยที่มีวัตถุดิบเป็น “ประธาน”

ชวน เชฟเทพ-มนต์เทพ กมลศิลป์ Executive Chef ประจำห้องอาหาร TAAN (ธาน) ไปเดินตลาดชุมชน สามย่าน พร้อมบทสนทนาว่าด้วยเรื่องราวของวัตถุดิบที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของตลาดที่รับใช้ชาวชุมชนสามย่านมาช้านาน ปิดท้ายด้วยการจับจ่ายวัตถุดิบจากตลาดมาสร้างสรรค์เป็นเมนูแบบฉบับ TAAN