Tag: โปรตุเกส
บ้านสกุลทอง สำรับโปรตุเกส จีน ไทย ที่สะท้อนพหุวัฒนธรรมของย่านกุฎีจีน

สกุลทองซึ่งเป็น 1 ใน 17 ตระกูลดั้งเดิมในชุมชนกุฎีจีน เปิดบ้านไม้เก่าแก่ของครอบครัวเป็นร้าน บ้านสกุลทอง นำเสนอสำรับสามัญประจำบ้านที่ผสมผสานระหว่างตำรับโปรตุเกส จีน และไทย และสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของย่านกุฎีจีน

บอด หนังสือที่จะพาด่ำดิ่งไปพร้อมสภาวะตาสว่างในโมงยามที่มืดมิด

วรรณกรรมสุดจินตนาการผลงานของ “ฌูเซ่ ซารามากู” นักเขียนชาวโปรตุเกสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ที่จะพาไปสำรวจประเด็นสังคม รัฐบาล และศีลธรรมอันค่อนข้างจะซับซ้อน