Tag: #โรงภาพยนตร์
เมืองทองรามา โรงหนังรุ่นพ่อในจังหวัดพะเยา ที่กำลังฟื้นคืนชีวิตในรุ่นลูก

เมืองทองรามา โรงหนัง Stand Alone รุ่นบุกเบิกในจังหวัดพะเยา ที่กำลังฟื้นคืนชีวิตในรุ่นลูก กับการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะและกลับมาฉายหนังอีกครั้ง

ภาพยนตร์ บทสนทนา และการกำเนิดใหม่ของ Doc Club & Pub. โดย Documentary Club

ชวนพูดคุยกับ สุภาพ หริมเทพาธิป หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Documentary Club และผู้บริหารพื้นที่ Doc Club & Pub. ถึงการเปิดพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งนอกจากฉายภาพยนตร์ ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมให้ผู้ชมนั่งสนทนาต่อยอดเรื่องราวที่แตกต่างอย่างอิสระ