Tag: โหราศาสตร์
อัญมณี 12 ราศี เสริมศรี เสริมเดชด้วยอัญมณีตามราศีเกิด

เสริมเดช เสริมศรี เสริมความมั่นใจตลอดปีกับ อัญมณี 12 ราศี ถอดความมาจากหนังสือ อัญมณีกับ 12 ราศี ตำราโหราศาสตร์ไทยของ "พลูหลวง" หรือก็คือ น. ณ ปากน้ำ