Tag: ไฟน์ไดนิง
North ไฟน์ไดนิงอาหารเหนือสุดล้ำ เจาะลึกหัวใจวัฒนธรรมอาหารล้านนา

North นับเป็นร้านอาหารร้านแรกในกรุงเทพฯ ที่เสิร์ฟอาหารเหนือแบบโมเดิร์นในรูปแบบไฟน์ไดนิงแต่ยังคงรสชาติแบบดั้งเดิมภายใต้คอนเซ็ปต์ Gastronomy of Lanna และมุ่งเน้นยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นของภาคเหนือให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง