Tag: APEC
ถอดรหัสดีไซน์ “ชะลอม” จากรากไทยสู่โลโก้ APEC 2022 Thailand

ถอดรหัสความหมายงานดีไซน์จากชะลอมพื้นบ้านที่ใช้แต่โบราณ สู่โลโก้ APEC 2022 Thailand การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ