Tag: application
กลโกงและปัญหาเหลื่อมล้ำในวงการไรเดอร์ สู่ความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีและ AI

แม้อนาคตของระบบ Food Delivery ในไทยจะมีแนวโน้มที่สดใส ทว่าสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราๆ เห็นในข่าวมาโดยตลอดคือการชุมนุมเรียกร้องของเหล่า Rider ซึ่งระบบคัด/จ่ายงาน ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ Food delivery ทั่วโลกจึงกำลังเร่งปรับระบบจ่ายงานแก่ Rider ครั้งใหญ่โดยมี AI และ อัลกอริทึม เข้ามาเป็นหัวใจของการปรับระบบเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม Food Delivery ทั่วโลก