Tag: EGCO
เล่าเรื่องเมืองขนอมผ่านประวัติศาสตร์ “โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” ลำแรกในไทยที่ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ครั้งแรกในไทยกับการเปลี่ยน ‘โรงไฟฟ้าบนเรือลอยน้ำ’ ทั้งลำให้กลายเป็น ‘ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม’ จัดแสดงนิทรรศการว่าด้วยประวัติศาสตร์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมเรื่องเล่าจากชาวชุมชนขนอม และสิ่งแวดล้อมที่สามารถอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน