Contributor Type:
วรัญญู อินทรกำแหง

Content Creator ผู้มีความสนใจแบบจับฉ่าย สมาธิสั้นและมองโลกในแง่ร้าย หวาดกลัวการออกไปข้างนอก แต่ยังคงสนใจสอดส่องความเป็นไปของโลก

อกาลิโก นาคทองคง

'อกาลิโก' มาจากบทสวดมนต์ แปลว่า 'ไม่จำกัดกาล'​ ชอบบันทึกเรื่องราวผ่านเลนส์และวาดรูปด้วยปากกาดำ​ เป็นมนุษย์หมาทาสรักแมว ที่บ้านมีสวนผลไม้ชื่อ "Akaliko Organic Farm"

จิราวรรณ สุนันทะนาม

ช่างภาพอิสระที่รักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอ่าน มีความฝันอันยิ่งใหญ่คือการไปพิชิตเทือกเขาหิมาลัยให้ได้สักครั้งในชีวิต

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (พสวท.) จบการศึกษาปริญญาเอกด้านเคมีอินทรีย์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford University) สหราชอาณาจักร ทำงานวิจัยในด้านการสังเคราะห์สารเลียนแบบสารพันธุกรรมประเภทเพปไทด์นิวคลิอิกแอซิด (peptide nucleic acids, PNAs)

ณิชมน อินทร์สุข

นักเดินทาง (มือสมัครเล่น) ที่ชอบบันทึกสิ่งที่เห็นผ่านรูปภาพและตัวอักษร ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงศึกษาศาสตร์ของกลิ่น

ดร.ศิริรักษ์ ช้างรบ

จบการศึกษาปริญญาเอกจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อมาลาเรียในกลุ่มประชากรไทย ปัจจุบันเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโกสหรัฐอเมริกา กำลังศึกษาวิจัยเน้นทางด้านศึกษาระบบภูมิคุ้มกันในเชิงลึก และการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อนำไปต่อยอดในพัฒนาวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19

วาสนา แซ่จั่น

ฉายาเด็กประวัติสายติ่งไม่ได้มาเล่นๆ นิ่งเป็นหลับขยับเป็นติ่ง รักการซอกแซกซอกมุมต่างๆ ของประวัติศาสตร์

พัทธนันท์ กิตติพันธุ์วนิช

มนุษย์ฝึกงานอายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐิติยา เมืองเยาว์

มนุษย์ผู้หลงใหลในเสียงเพลง รักในความครื้นเครง และปรารถนาการเดินทางไปยังที่ใดก็ตามที่มีรอยยิ้ม และความสุขอันสัมผัสได้