Contributor Type:
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

องค์กรที่ส่งเสริมให้สังคมเลือกการเดินและจักรยานเพื่อกิจกรรมในวิถีชีวิต ทั้งการเดินทาง การท่องเที่ยว และการออกกำลังกาย ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนด้วยจักรยาน เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่สถาบันฯ ส่งเสริมให้เกิดขึ้น

Hotel Hopper

Hotel Hopper นอนดีมีสไตล์ : Hotel Guide ที่คัดสรรโรงแรมที่พัก "นอนดี มีสไตล์" นำเสนอให้ผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์การพักผ่อนในโรงแรม ติดตามผลงานได้ที่ www.facebook.com/hotelhopper.th

ดร.พิเชฐ ประเวศโชตินันท์

ปัจจุบันเป็นนักวิจัย ในบริษัทเอกชน Ginkgo Bioworks รัฐแมสซาชูเซตส์ ได้รับทุนรัฐบาลไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มาศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยเน้นวิจัยทางด้านชีวสังเคราะห์ (synthetic biology) ในแบคทีเรียเพื่อนำไปใช้รักษาโรคลำไส้ โดยจะกลับไปปฏิบัติงานตอบแทนทุน ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในปี พ.ศ. 2564

ดร.ชณัท อ้นบางเขน

ปัจจุบันเป็นนักวิจัย ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รัฐแมสซาชูเซตซ์ สหรัฐอเมริกา ได้รับทุนรัฐบาลไทย (พสวท.) มาศึกษาด้านเคมีชีวภาพ โดยเน้นวิจัยทางด้านกลไกการทำงานของเซลล์มนุษย์ในระดับโมเลกุลและโปรตีโอมิกส์ (chemical and molecular cell biologyand proteomics) ที่เกี่ยวกับความผิดปกติในโรคต่าง ๆ และกำลังจะกลับไปปฏิบัติงานตอบแทนทุน ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ดร. ชลลดา จารุกิติสกุล

จากกราฟฟิคดีไซเนอร์ประจำนิตยสาร InStyle เวอร์ชันไทย ผันตัวมาเรียนต่อด้านจิตใจและกำลังทำงานเป็น clinical psychologist อยู่ที่ Brown University สหรัฐอเมริกา เวลาว่างส่วนใหญ่ชอบเดินทาง เดินป่า สรรหาของกิน ยังคิดถึงชานมไข่มุก ขนมเบื้องวัดอรุณ และไอศกรีมชาเขียว

ภัทร ด่านอุตรา

อดีตผู้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และหลังกระดานดำ (ของจริง) ที่ผันตัวมาอยู่ในแวดวงการจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบผลุบๆ โผล่ๆ ชอบบะจ่างกวางตุ้งบางรัก และ The Poetics ของ Aristotle เป็นชีวิตจิดใจ

อรพินท์ คำสอน

นักวิจัยสาขาวรรณกรรมประจำโครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะ นอกจากงานวิชาการและบรรณาธิการที่เธอถนัด ว่าที่ดุษฎีบัณฑิตทางด้านวรรณกรรมร่วมสมัยผู้นี้ยังผลิตงานวิจารณ์เองด้วย รวมถึงแอบเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเขียนหน้าใหม่อยู่เนืองๆ

อดุลย์เดช สุขอร่าม

อดีตช่างภาพอาหารที่ตอนนี้ย้ายมาเป็นพนักงานออกแบบและทำสีในบริษัทของเล่นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แต่ยังคงหิ้วกล้องติดตัวอยู่ตลอด

บารมี สมาธิปัญญา

นางพญารักการอ่าน และชอบถ่ายรูปกับหนังสือทุกวัน