Contributor Type:
มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์

ยินดีที่ได้รู้จักกันผ่านภาพถ่าย

สิรินดา เชื้อจักร

จะเดินทางไปยังสถานที่ที่งดงามอลังการ แหล่งอาหารอร่อยไม่ซ้ำใคร นั่งชมซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่น่าประทับใจ และร้อยเรียงประสบการณ์แปลกใหม่มาเล่าสู่กันฟัง

ศุภกร พรสิริภักดี

จากช่างภาพสมัครเล่น สู่การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมก้าวเข้าไปในวงการมืออาชีพ

ประติภา วารี

แด่ หนังสือเล่มโปรดที่อ่านจนจำขึ้นใจ ความลุ่มหลงฝักใฝ่ในความสำเร็จ และ ความหลงใหลในบทกวี ที่ขับเคลื่อนตัวของฉันให้ไปข้างหน้า

เพชรดาว พัฒนบัณฑิต

ยังคงสนุกที่ได้เรียนรู้ ช่างภาพมือใหม่ที่อยากเดินทางเพื่อเล่าเรื่องราวผ่านการถ่ายภาพ และกำลังพัฒนาตนเองให้เป็นนักเขียนที่สร้างผลงานคุณภาพ

ชัยทัต มีพันธุ์

ช่างภาพอิสระ รักเดินทาง ชอบงานฝีมือ เรียนรู้การใช้ชีวิต

ผศ.ดร.นำพล อินสิน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.นำพล อินสิน เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ Moungi Bawendi หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี 2023)

ดารินทร์ รัตนอักษรศิลป์

ช่างภาพอิสระ มีเสียงเพลงเป็นเรดาร์นำทางชีวิต

ดร.ณัชพงษ์ สุวรรณวงศ์

นักวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการสังเคราะห์โมเลกุลน้ำตาลเพื่อนำไปใช้ในทางเภสัชเคมี ปัจจุบันสนใจการพัฒนาวิธีสังเคราะห์สารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างแปลกใหม่ เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไปในอนาคต