Tag: #การอ่าน
Kinokuniya เปิดสาขาใหม่ เซ็นทรัลเวิลด์ ดีไซน์จากผ้าไทย เปิดมุมอ่านหนังสือ จิบกาแฟ

พร้อมเปิดทำการแล้ว Kinokuniya สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ขยายพื้นที่ใหญ่จากเดิมกว่าสองเท่า พร้อมดีไซน์ที่ให้ความสำคัญกับโซนเด็ก เติมสีสันจำลองสวนและธรรมชาติ ทั้งแฝงความเป็นไทยด้วยแรงบันดาลใจจากผ้าไทยในลวดลายไม้ พร้อมโซนกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย

WEBTOON กับความหลากหลายในมิติเรื่องเพศที่แทรกไว้ในอุตสาหกรรมคอมมิก

นอกจากเนื้อหาตามขนบเดิมที่ตัวเอกคือเพศชายและหญิงแล้ว คอมมิกประเภท Boy Love ที่มีตัวเอกเป็นชาย-ชาย และประเภท Girl Love ที่มีตัวเอกหญิง-หญิง คือวัฒนธรรมการอ่านรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นที่น่าจับตา

“อ่านอย่างไร” กับ หญิงร้ายในกฎหมาย และ หัวใจในตัวเลข

การอ่าน นอกเหนือจากความสำคัญที่ว่าเรา “อ่านอะไร” อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการ “อ่านอย่างไร” เพราะในเรื่องเดียวกันมักมีหลายแง่หลายมุมให้สอดส่องหันมอง อาจจะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าใจสารใดสารหนึ่งอย่างแผ่กว้าง รวมทั้งสามารถมีทัศนคติต่อสารหนึ่งได้หลากหลาย