Tag: การเรียนรู้
ไฟ-ฟ้า พื้นที่เล็กๆ ที่ปลุกไฟสร้างสรรค์ของเด็กๆ สมุทรปราการ

ไฟ-ฟ้า ศูนย์เรียนรู้ของมูลนิธิทีเอ็มบี พื้นที่ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีพลัง และเปิดให้เด็กๆ ได้ค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร