Tag: คุณภาพชีวิต
คลองชองกเยชอน ต้นแบบการฟื้นชีวิตคลองโบราณ สร้างพื้นที่แบ่งปันให้คนเมือง

เมื่อเอ่ยถึงโปรเจ็กต์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เป็นต้นแบบระดับโลก แน่นอนว่าต้องมีชื่อของ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) กรุงโซล เกาหลีใต้ คลองแห่งนี้เป็นคลองโบราณมีมานานก่อนราชวงศ์โชซอน ปัจจุบันคือเส้นทางที่ผสานวิถีชีวิตคนเมือง คุณภาพชีวิต การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกัน