Citizen of Love by Siam Piwat X อิ่มนี้เพื่อน้อง ส่งต่อความรักและโอกาสให้เยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ
Better Living

Citizen of Love by Siam Piwat X อิ่มนี้เพื่อน้อง ส่งต่อความรักและโอกาสให้เยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ

Focus
  • Citizen of Love by Siam Piwat โครงการที่จะส่งต่อโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดย กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
  • สยามพิวรรธน์ ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรนำโดย ธนาคารออมสิน (โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง) เดินหน้าสานต่อโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat นำอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น ส่งมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

“จริงๆ เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือบางแห่งก็อยู่บริเวณชายแดนของประเทศเช่นที่โรงเรียนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ เยาวชนมีศักยภาพ ขาดก็แต่โอกาสทางการศึกษาที่จะทำให้เขาได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”

Citizen of Love by Siam Piwat

ก้าวสู่ปีที่ 5 แล้วสำหรับ Citizen of Love by Siam Piwat โครงการที่จะส่งต่อโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดย กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ โดยในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 นี้ ทาง สยามพิวรรธน์ ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรนำโดย ธนาคารออมสิน (โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง) เดินหน้าสานต่อโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat นำอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น ส่งมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมมอบทุนการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการ เติมเต็มความสุขในวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

Citizen of Love by Siam Piwat
Citizen of Love by Siam Piwat

“ตลอดระยะเวลากว่า 65 ปีของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และมีปณิธานในการสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาส ความเท่าเทียม และความสุขให้กับทุกคน โครงการเพื่อสังคม Citizen of Love by Siam Piwat จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

Citizen of Love by Siam Piwat

มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ตอกย้ำปณิธานขององค์กรที่ไม่ได้ตั้งเป้าแค่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก แต่ยังต้องการเป็นแพลตฟอร์มแห่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสเช่นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Citizen of Love by Siam Piwat

“สำหรับโครงการในปีนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพันธมิตรในกลุ่ม Eco System นำโดยธนาคารออมสิน ร่วมสร้างสรรค์โครงการCitizen of Love by Siam Piwat และโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง  โดยกิจกรรมในวันนี้ สยามพิวรรธน์ และ ธนาคารออมสิน ร่วมเติมรอยยิ้มและความสุขรับวันเด็กแห่งชาติให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน   โดยจะมอบทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนเรียนดีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และแว่นสายตาให้กับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา

นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพันธมิตร ลูกค้าที่มาใช้บริการ และยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสุข มอบรอยยิ้ม และเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจให้เด็กๆ อีกทั้งยังมีช่างตัดผมอาชีพ มาบริการตัดผมให้ครูและนักเรียนตลอดทั้งวันเพื่อสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย ซึ่งกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ขอขอบคุณบริษัทพันธมิตร และลูกค้าที่ได้มาร่วมกิจกรรมส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มาร่วมงานวันนี้ และขอขอบคุณคณะตำรวจตระเวนชายแดน ครู นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ปณิธานความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการมอบโอกาส และสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คนทุกกลุ่มในสังคม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติสืบต่อไป”

Citizen of Love by Siam Piwat
Citizen of Love by Siam Piwat

ทั้งนี้ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กล่าวถึงเรื่องการส่งต่อโอกาสให้เด็กๆ ในพื้นที่ที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไว้ว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศมี 222 แห่ง สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 การที่เด็กและครูอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆ ตามแนวชายแดน ทำให้ขาดโอกาสในหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน กีฬา หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเปิดมุมมองต่างๆ ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก รู้สึกขอบคุณแทนเด็กๆ มากๆ ที่ยังมีหน่วยงาน องค์กร ที่มองเห็นพวกเขา อยากจะให้มีโรงเรียนชายแดนอีกหลายๆ แห่งที่ได้รับโอกาสเหมือนที่โรงเรียนบ้านถ้ำหินแห่งนี้”

นอกจากการมอบความสนุกสนานให้เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติแล้ว งานนี้ยังมีการเสริมทักษะด้านศิลปะให้กับเด็กๆ โดยมี “ครูชลิต นาคพะวัน” มาเปิดคลาสศิลปะในหัวข้อ “ภาวะโลกร้อน” สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านภาพวาด ปลูกฝังให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ พร้อมนำผลงานทั้งหมดมาจัดนิทรรศการศิลปะส่งต่อความภาคภูมิใจของเด็กๆ ซึ่งครูชลิตได้เล่าถึงคลาสศิลปะครั้งนี้ว่า แม้เด็กๆ ในพื้นที่ชายแดนจะไม่ได้มีการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะเท่าเด็กๆ ในเมือง หรือมีอุปกรณ์ศิลปะมากนัก แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กๆ มีคือจินตนาการที่ไม่มีขีดจำกัด โดยเฉพาะเรื่องเล่าจากธรรมชาติที่เป็นโลกกว้างรอบตัวเด็กๆ

กิจกรรมส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติยังไม่หมดเท่านี้ โครงการCitizen of Love by Siam Piwat X โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรร่วมนำอาหาร ขนม ของใช้ที่จำเป็นมาร่วมส่งมอบอีกมากมาย ได้แก่ เก้าอี้อเนกประสงค์จากพารากอน ฮอลล์, โดนัทจาก Duck Donuts, นมตรามะลิ, ไมโล, ขนมกัมมี่ และลูกอม แบรนด์ Playmore, ถุงเท้านักเรียน Carson, ขนมจาก เพรสสิเดนท์ ยูโรเปี้ยน ฟู้ด, น้ำพริกเผาแม่ประนอม, ของเล่นจาก Lego, ของเล่นจาก Playmobil, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย ดีนี่ คิดส์ บีไนซ์ และน้ำยาทำความสะอาดโทมิ จากบริษัท นีโอ คอร์เปอเรท

Citizen of Love by Siam Piwat

แน่นอนว่าCitizen of Love by Siam Piwat ไม่ได้จบแค่วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เพราะนี่เป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่สะท้อนความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์กับปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการให้ความสำคัญกับการมอบโอกาส ให้เด็กๆ ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างรอบด้าน และนำไปต่อยอดอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป            


Author

ศรัณยู นกแก้ว
Online Editor ที่ผ่านทั้งงานหนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค และนิตยสาร ปัจจุบันยังคงสมัครใจเป็นแรงงานด้านการผลิตคอนเทนต์

Photographer

วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
เป็นคนกรุงเทพฯ เกิดที่ฝั่งธนฯ เรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ต่อระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร เมื่อเรียนจบใหม่ ๆ ทำงานเป็นผู้ช่วยดีเจคลื่นกรีนเวฟพักหนึ่ง ก่อนมาเป็นนักเขียนและช่างภาพที่กองบรรณาธิการนิตยสาร ผู้หญิงวันนี้ จากนั้นย้ายมาเป็นช่างภาพสำนักพิมพ์สารคดีปี 2539 โดยถ่ายภาพในหนังสือชุด “เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน” ต่อมาถ่ายภาพลงนิตยสาร สารคดี มีผลงานเช่นเรื่อง หมอเทีย ปอเนาะ เป่าแก้ว กะหล่ำปลี โรคหัวใจ โทรเลข ยางพารา ฯลฯ