Tag: จิตรกรรม
สมมุติ ว่าเป็น… สีสันในวัย 67 ปีของ ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

“สมมุติ ว่าเป็น ...” นิทรรศการของศิลปินชั้นครู ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ จัดแสดงที่ 333 Gallery ชั้น 3 River City Bangkok ซึ่งลายเซ็นที่ชัดเจนของศรีวรรณก็คือลายเส้นแนว Semi-Figurative ของรูปโครงร่างคนและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ทับซ้อนกันด้วยสีสันที่ตัดกันอย่างฉูดฉาด