Tag: จิตวิทยา
สำรวจจิตใจยามวิกฤติ เมื่อโควิด-19 ทำให้เรารู้สึกผิดกับตัวเองและสังคม (อย่างไม่ทันรู้ตัว)

ความรู้สึกผิด (guilt) เป็นอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์ แต่ท่ามกลางวิกฤติการระบาดของโควิด-19 หลายคนกำลังเกิดความรู้สึกผิดในใจมากขึ้นกว่ายามปกติ แต่บอกเลยว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่กำลังรู้สึกเช่นนั้น เพราะในยามวิกฤติโรคระบาด ย่อมส่งผลโดยตรงให้คุณหรือใครก็ตามสามารถรู้สึกผิดต่อตัวเอง

“กำลังใจเติมได้” ไขคำตอบ ค้นสาเหตุทำไมคนเราถึงหมดกำลังใจ

ทราบหรือไม่ว่า กำลังใจเป็นสิ่งที่เติมได้ เพราะนอกจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวแล้ว ความคิดหรือความเข้าใจที่เรามีต่อตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนเราหมดกำลังใจได้เช่นกัน