Tag: ชุมชน
สุพิชชา โตวิวิชญ์ : สถาปนิกผู้ร่วมฟื้นชุมชน ด้วยสกิลของคนออกแบบบ้าน

ผศ. ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ ผู้อยู่เบื้องหลังงานศิลปะชุมชน New World x OldTown สถาปนิกคนหนึ่งที่เคยมองสลัม มองชุมชนเหมือนมุมมองสถาปนิกทั่วไปในแง่ที่เน้นแต่ตัววัตถุ พื้นผิว วัสดุกับองค์ประกอบ แต่ไม่เห็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้น ส่วนปัจจุบันเธอคลุกวงในงานด้านสถาปัตย์กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างเต็มตัว