Tag: ช่างภาพ
พิชัย แก้ววิชิต บทบาทของ พ่อ ใต้เงาเสื้อวินหมายเลข 3

ชวน "พิชัย แก้ววิชิต" ถอดเสื้อวิน วางกล้อง แล้วสนทนาถึงบทบาท “พ่อ” ที่พยายามพิสูจน์ตัวเอง เพื่อลูกชายทั้งสาม