Tag: ถนนข้าวสาร
Khao San Hide and Seek เข้าซอยไปปลุกถนนข้าวสาร ในวันที่นักท่องเที่ยวเป็นศูนย์

โปรเจ็กต์ปลุกชีวิตชีวาของถนนข้าวสาร Khao San Hide and seek เข้าซอย ข้าวสาร เกิดขึ้นเพื่อหวังจะให้งานศิลปะดึงดูด และเชิญชวนคนไทยให้มาลองเปิดใจให้กับถนนข้าวสารดูบ้าง ในวันที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแทบจะเป็นศูนย์