Tag: ทรงวาด
Play Art House ปรับโกดังรองเท้าเป็นแกลเลอรีร่วมสมัยแห่งแรกของทรงวาด

เกียรติวัฒน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ ผู้ก่อตั้งแบรนด์รองเท้าแตะ lollipachypop และทายาทรุ่นที่ 2 ของร้านขายส่งรองเท้าในย่านสำเพ็ง ปรับปรุงตึกเก่าที่เคยเป็นโกดังเก็บรองเท้าแตะให้กลายเป็นแกลเลอรีแสดงงานศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกบนถนนทรงวาด ย่านที่เคยเป็นแหล่งการค้าอาหารทะเลและพืชผลทางการเกษตร