Tag: นิตยสาร
อ่านประวัติศาสตร์และสังคมไทยผ่าน วารสารและนิตยสารฉบับแรก

นักหอสมุดแห่งชาติ เปิดคลังหนังสือเก่า หยิบชิ้นแรร์ไอเท็มในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไทยมาจัดวางเป็นนิทรรศการ วารสารและนิตยสารฉบับแรก