อ่านประวัติศาสตร์และสังคมไทยผ่าน วารสารและนิตยสารฉบับแรก
Lite

อ่านประวัติศาสตร์และสังคมไทยผ่าน วารสารและนิตยสารฉบับแรก

Focus
  • นิทรรศการ วารสารและนิตยสารฉบับแรก เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
  • ประวัติความเป็นมาของวารสารในประเทศไทย จัดแสดงวารสาร นิตยสารหายาก ที่เผยแพร่ก่อนปี พ.ศ. 2500 ซึ่งแน่นอนว่าต้องมี ราชกิจจานุเบกษา สิ่งพิมพ์ของรัฐบาลประเภทวารสารฉบับแรกของไทยให้ได้ชม

คนรักหนังสือและนิตยสารห้ามพลาด สำนักหอสมุดแห่งชาติ เปิดคลังหนังสือเก่า หยิบชิ้นแรร์ไอเท็มในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไทยมาจัดวางเป็นนิทรรศการ วารสารและนิตยสารฉบับแรก นิทรรศการที่จะชวนย้อนอดีตไปเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและตื่นตัวของวงการนิตยสารในเมืองไทย พร้อมกับอ่านความเป็นไปของสังคมไทยในอดีตผ่านเนื้อหาที่อัดแน่นอยู่นิตยสารฉบับแรก หรือก็คือฉบับปฐมฤกษ์ ที่ยังคงจัดเก็บและให้บริการสำหรับนักอ่านที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยในนิทรรศการจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน

Created with GIMP

เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของวารสารในประเทศไทย จัดแสดงวารสาร นิตยสารหายาก ที่เผยแพร่ก่อนปี พ.ศ. 2500 ซึ่งแน่นอนว่าต้องมี ราชกิจจานุเบกษา สิ่งพิมพ์ของรัฐบาลประเภทวารสารฉบับแรกของไทย ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401

ต่อด้วยวารสารและนิตยสาร จัดแสดงตามช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2559 ซึ่งถือเป็นยุคที่ชั้นหนังสือเต็มไปด้วยนิตยสารทั้งหัวไทย หัวนอก ก่อนที่จะเริ่มลาแผงไปพร้อมกับความไวของเนื้อหาในโลกดิจิทัล นอกจากนิตยสารไลฟ์สไตล์ต่างๆแล้วในนิทรรศการยังจัดแสดงวารสารและนิตยสาร แบ่งตามประเภทเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น ด้านศาสนา ด้านวิศวกรรมศาสตร์  รวมทั้งวารสารของหน่วยงานภาครัฐ เช่น นิตยสารศิลปากร วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปิดท้ายโซนสุดท้ายของนิทรรศการด้วยวารสาร นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และผลงานของ อาจารย์ศุภชัย ราชพิตร ผู้ที่มอบวารสาร และนิตยสารฉบับปฐมฤกษ์ที่สะสมไว้ให้กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ

นิทรรศการ วารสารและนิตยสารฉบับแรก จัดแสดงที่ห้องวชิรญาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563