Tag: นิวซีแลนด์
โมโก รอยสักประวัติศาสตร์ของชนเผาเมารี ที่ปรากฏบนเวทีการเมืองโลก

นาไนอา มาฮูตา เป็นชาวเผ่าพื้นเมือง เมารี คนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี และเป็นคนแรกที่สัก โมโกรอยสักอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า เมารี