Tag: น้ำหอม
Patchouli.scent.design แบรนด์ที่ชวนผู้คนสื่อสารความในใจผ่านกลิ่น

Patchouli.scent.design แบรนด์ที่เกิดจากความตั้งใจของ ต๋อม-ศิริรัตน์ เหล่าทัพ ซึ่งเริ่มต้นอาชีพด้วยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่สุดท้ายกลับไปสปาร์กจอยเข้าอย่างจังกับการปรุงกลิ่น ในมุมมองของเธอกลิ่นก็คือกลิ่นที่ซ่อนเสน่ห์ของเรื่องเล่าและความทรงจำ