Tag: ประดิพัทธ์
Somewhere : Common Space ที่เชื่อมโยงผู้คนและสถานที่ด้วยเรื่องราวหลากมิติ

Somewhere ซอยประดิพัทธ์ 17 โครงการที่พร้อมเป็นเพื่อนบ้านให้ผู้คน ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวในมิติต่าง ๆ ทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมและฟังก์ชันของพื้นที่ที่พร้อมแต่งเติมด้วยกิจกรรมและความสร้างสรรค์แบบหมุนเวียนและยืดหยุ่น