Tag: ผู้สูงวัย
มนุษย์ลุง มนุษย์ป้า ไม่ใช่นิยามของ ผู้สูงวัย แต่สามารถจัดการได้ด้วยการแพทย์

ทราบหรือไม่ว่าภาวะอารมณ์แปรปรวนของผู้สูงวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น มนุษย์ลุง มนุษย์ป้า อาจไม่ได้มาจากสภาวะบุคลิกภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากภาวะโรคแทรกซ้อนได้

5 แอปพลิเคชันผู้สูงวัย ตอบรับชาว Active Senior

แนะนำ 5 แอปพลิเคชันผู้สูงวัย เตรียมพร้อมสู่ Active Senior เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในยุคที่เราต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มัล และผูกพันกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่