Tag: ภัณฑารักษ์
Curator 101 : พอใจ อัครธนกุล ภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ผู้หลงใหลในศิลปะร่วมสมัย

ชวนพูดคุยกับ พอใจ อัครธนกุล ภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ที่เรียนจบด้านบริหารศิลปะและภัณฑารักษ์โดยตรงพร้อมย้อนถึงช่วงเวลาของการเดินทางในสายอาชีพ ภัณฑารักษ์ ที่เข้าไปคลุกวงในอยู่กับงานศิลปะร่วมสมัย เส้นทางนี้มีอะไรให้ค้นหาและภัณฑารักษ์ต้องทำอะไรบ้าง