Tag: ภาพยนตร์เกาหลี
Space Sweepers เมื่อชนชั้นขยะอวกาศขอเลือกที่จะปลดแอก

Space Sweepers ภาพยนตร์ไซไฟอวกาศเรื่องแรกของเกาหลีผลงานกำกับของ โจซองฮี (Sung-hee Jo) ด้วยฝีไม้ลายมือที่ผ่านมาทำให้ภาพยนตร์ Space Sweepers เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์และการออกแบบที่เป็นการยกระดับการกำกับไปอีกขั้นด้วยการทำภาพยนตร์ไซไฟที่ต้องจำลองโลกและออกแบบสรรพสิ่งขึ้นใหม่ด้วยจินตนาการ