Tag: มีกินฟาร์ม
ขอนแก่น ทั้งทีต้อง “มีกินฟาร์ม” สวนสไตล์อีสานที่มีชีวิตวัยเด็กเป็นแรงบันดาลใจ

สวนเกษตรในจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นมากกว่าคาเฟ่หรือฟาร์มสเตย์ จากความจริงใจในการนำเสนอความฝัน ความเป็นบ้านและความอีสาน ที่อยากให้ผู้มาเยือนอบอุ่นเหมือนมาบ้านเพื่อน