Tag: ราชบุรี
โฉมใหม่ Coro field ราชบุรี ที่มาพร้อมฟาร์มกัญชง และ The Thousand Moods of Plant

Coro filed อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขอเริ่มต้นการก้าวสู่ปีใหม่ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นธุรกิจ Mental Wellness แต่ยังคงแก่นกลางที่มีคำว่า Plant เป็นหัวใจสำคัญ

Tanee Siam กระเป๋าหนังกาบกล้วย จากความเชื่อสู่งานแฟชั่น

จาก กล้วยตานี พืชพันธุ์ประจำตำบลเจ็ดเสมียน สู่หนังกาบกล้วยที่ Tanee Siam (ตานีสยาม) นำมาผลิตกระเป๋า หมวกและสินค้าไลฟ์สไตล์ ส่งต่อวิถี ความเชื่อและต่อยอดวัตถุดิบท้องถิ่นสู่งานแฟชั่น ศิลปะที่จับต้องได้

บ้านนี้มีปราชญ์ Art Market โชว์เคสศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนเจ็ดเสมียน

ชุมชนตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี รวมตัวกันก่อตั้งโครงการ บ้านนี้มีปราชญ์ ในรูปแบบ Art Market เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาพื้นถิ่นไปสู่การต่อยอดทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง แฟชั่นและอาหาร