Tag: วันศุกร์
วันศุกร์ คือ ความโชคร้าย หรือแค่เรื่องแต่งเพื่อบิดเบือนความจริง

วันศุกร์ ไม่ได้แปลว่า วันสุข เสมอไป เพราะในอดีตกาลวันศุกร์ถูกมองว่าเป็นวันแห่งความโชคร้าย เป็นวันของแม่มด หมอผี ส่วนปัจจุบัน วันศุกร์ 13 ยังคงถูกมองว่าเป็นวันไม่ดีถึงชั้นทำให้เกิดความเสียหายจากการหยุดกิจกรรมทุกอย่างสูงถึง 800-900 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว