Tag: สกุล บุนยทัต
วรรณกรรมไทย ลมหายใจที่รวยรินท่ามกลางวงล้อมหนังสือแปล

วรรณกรรมไทย ในมุมมอง สกุล บุณยทัต นักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับสภาวะซบเซาของวรรณกรรมไทย สิ่งที่นักเขียนไทยยังข้ามไม่พ้น และการยึดพื้นที่ของหนังสือแปลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ณ ขณะนี้